Додела ђачких књижица

Додела ђачких књижица одржаће се по следећем распореду

РАЗРЕД ДАТУМ ВРЕМЕ
1. разред 26. јун 2019. 10 часова
2. разред 28. јун 2019. 10:30 часова
3. разред 28. јун 2019. 10 часова
4. разред 28. јун 2019. 10 часова
5. разред 28. јун 2019. 10 часова
6. разред 28. јун 2019. 10 часова
7. разред 28. јун 2019. 10 часова