ДОПУНСКА НАСТАВА-нижи разреди

Допунска настава за ниже разреде (од 1.-4. разреда), одржаће се 26. 12. 2017. у 9 часова.