Међународна конференција едукатора "Школа изван времена и простора"

Учитељица Снежана Станојловић учествовала је на трећој по реду, Међународној конференцијији едукатора,која је осмишљена  с циљем размене искустава у спровођењу  образовања, а у оквиру пројекта „ Школа изван времена и простора “.

Конференција је организована поводом  Дана учитеља (5. октобра) на Педагошком факултету у Битоли (Македонија) у сарадњи са Педагошким факултетом у Лерину  (Грчка) и Педагошким факултетом у Корчи (Албанија), у тарајању од 2 дана

Она је имала за циљ, искористити примере добре праксе,  разменити знања и сазнања, информисати о плодовима научних истраживања у процесу едукације, учити једни од других, констатовати сличности и превазићи разлике, јер су научни и истраживачки интреси исти, само су неки од циљева ове међународне просветарске мисије.  Предавања су обухваћена из свих, за школство важних,  области:  психологије и педагогије, природних и друштвених наука, језика и књижевности, методика, уметности,  а обзиром да се ове године поменута конференција организује у Македонији, известан број предавња односио се на лик и стваралаштво Климента Охридског, са акцентом на његов просветитељски рад. Тиме је обележено 1100 година његовог рођења, а присутнима је презентован значај образовања кроз векове.

На конференцији су размењена савремена научна искуства и позитивна сазнања из науке и праксе у образовању и васпитању с освртом на гледиште из новог глобалистичког угла кроз призму нових  дешавања у свери просветитељства, а с циљем да се образују нове успешне генерације.