Наставници

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Иван Станојловић - 1. разред

Тамара Остојић Грегус - 2. разред

Ђурђица Лалић - 3. разред

Дина Заварко - 4. разред

Продужени боравак

Снежана Станојловић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Стручно веће за српски језик и стране језике

Бранислава Шакић - српски језик

Александра Рајачић - енглески језик

Тијана Петровић - немачки језик

Стручно веће за природне науке

Надежда Чолић - математика

Жељка Томашев Галовић - физика

Јелена Савић - хемија

Зорица Станковић - биологија

Марија Карановић - информатика и рачунарство

Стручно веће за друштвене науке

Рамадан Дервишевић - историја

Ковиљка Прошић Пилиповић- географија

Стручно веће за уметности и вештине

Тања Шушковић - ликовна култура

Ержебет Анђелић - музичка култура

Даниела Игњатић -  физичко васпитање;физичко и здравствено васпитање

Душан Јовановић - техничко и информатичко образовање; техника и технологија