ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ-Обогаћени једносменски рад

ОШ „Вељко Влаховић“ је од ове школске године укључена у пилот пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја- Обогаћен једносменски рад. Модели програма и активности који се реализују у оквиру пројекта имају за циљ да допринесу развоју кључних компетенција за целоживотно учење као и општих међупредметних компетенција.

 Пружање подршке  у учењу, здравствено васпитне активности,  радионице кроз које се ученици упознају са техникама учења,  развијају  финансијску писменост, естетичке компетенције- лепо у нама и око нас,  само су неке од активности које се реализују у оквиру пројекта. 

Не недостају ни игровне активности, које су истовремено и забавног и едукативног карактера. Развој вештина у области извођачких уметности, укључујући вештине у  јавним наступима један је од циљева активности Моја школа- моја позорница и Говорништво. Креативна математика,  Креативно домаћинство, Правимо одељенске вртове, Свет интерекултуралности, Мала дневна музика су програми који се такође реализују у оквиру пројекта, а које имају за циљ квалитетно провођење слободног времена и подршка целокупном развоју ученика.

 

Директор школе Љубица Грубач