Спортска недеља 17 - 23. септембра 2018.

Распоред активности у оквиру спортске недеље од 17 - 23. септембра .

Више о овој активности прочитајте у одељку Такмичења.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

Заједнички час физичког 

(4. час)

Спртско научни квиз   

(4. час)              

КРОС

(4. час)

Заједнички час физичког

(5. час)

Фудбалски турнир

(7. час)

 од 1 -4. разреда од 5 -8.  разреда од 1 - 8. разреда од 1 -4. разреда од  5 - 8. разреда