Угледни час учитељице Дине

У уторак, 6.12.2016.године, учитељица другога разреда, Дина Заварко, одржала је угледни час из наставног предмета свет око нас, наставна јединица –Делови године, годишња доба.   

Након кратког осврта на раније усвојено знање о мерењу времена, ученици су играли игру асоцијације чије их је решење увело у садржај који је требало да усвоје ( Power Point). Били су подељени у групе (групе су представљале годишња доба) и свака група је имала  задатак. Ученици који  наставно градиво усвајају по индивидуалном образовном плану, такође су били укључени у активности на часу и решавали су задатке у складу са могућностима, а у оквиру својих група. Ученице шестог разреда су се укључиле у трећем делу часа, костимиране у годишња доба. Рецитовале су стихове, а затим су помагале својим млађим другарима да ураде последњи задатак. На часу су коришћене савремена наставна средства, драмска метода, метода игре и кооперативне методе - вршњачко учење.

Часу су, поред директорке и педагога, присуствовали и учитељи и наставници као и ученици  трећег разреда.