Упис првака за школску 2019/2020.

Родитељи чија деца се уписују у први разред ће имати могућност да поднесу захтев да школа, у њихово име, прибави потребна документа електронским путем.

Родитељи и даље могу да потребна документа доставе школи у папирној форми.