Упис првака за школску 2019/2020.

Упис првака за школску 2019/2020. почиње 1. априла, а заказивање термина за тестирање траје до 3. маја.

Уписују се сва деца која су рођена у периоду од 1. марта 2012. до 1. марта 2013.

За упис је потребно:

  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ ( РОДИТЕЉИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ДА ШКОЛА У ЊИХОВО ИМЕ ПРИБАВИ ДОКУМЕНТ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ПРЕМА СЛ.ГЛАСНИК РС, 27/18)
  • УВЕРЕЊЕ ЛЕКАРА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ДЕТЕТА
  • ФОТОКОПИЈЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
  • УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ​

УПИС СЕ ВРШИ У ШКОЛИ, КОД ПЕДАГОГА,

 СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 08:00 – 14:00

ДОБРО НАМ ДОШЛИ!