ЈНМВ 2/2017 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА - ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ