„Потрага за благом“

У суботу, 10.09.2016. у нашој школи је обележена радна субота, како је и планирано у Годишњем плану рада школе, а у складу са календаром рада. Након акције чишћења дворишта, током које су ученици од  2-8. разреда у друштву својих одељенских старешина, покупили папириће и др. отпадке из школског дворишта, уследила је игра „Потера за благом“. Ученици су подељени у 6 хетерогених група, на основу додељене боје. У дворишту су постављени штандови на 6 места. На сваком штанду, ученике су чекали задаци и дежурни наставник. Након решавања задатака групе би добијале део слагалице, која је, сложена са последњим шестим делом,  представљала слику предмета у дворишту, где је било скривено благо. Благо су биле чоколадице у облику златног дуката. Ученици су уживали у овој игри и били активни у потпуности од почетка до краја. Задовољни махнули су својим наставницима и отишли из очишћеног дворишта својим кућама.