Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКА ЗА 2020. ГОДИНУ
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
ЈНМВ 1/2019 - НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКА ЗА 2019. ГОДИНУ
ЈНМВ 2/2018 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА - ЗАМЕНА ОГРАДЕ
ЈНМВ 1/2018 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

Pages