Mисија школе Вељко Влаховић

Основна школа „Вељко Влаховић“, по површини и броју ученика најмања новосадска основна школа, налази се у насељу Шангај, на периферији града Новог Сада.

Запослени који  у њој раде, ученици који је похађају, родитељи , као и сви они који се нађу у прилици да посете и проведу неко време у ОШ „Вељко Влаховић“ једнако је описују и доживљавају, те се може извући закључак да је реч о „Малој школи, великог срца“. Ову малу основну школу, заиста краси топла и пријатна атмосфера која је резултат међусобне толеранције и уважавања различитости, али и сарадништва и тимског рада.

Квалитет наставног процеса се настоји подићи на што виши ниво, те се много улаже у стручно усавршавање запослених, као и у опремљеност школе савременим наставним средствима и помагалима. Применом савремених наставних метода настојимо учинити наставу креативном и занимљивом, а процес стицања знања лакшим и сврсисходнијим.

Вршњачка подршка је заступљена кроз бројне ваннастване активности, и даје значајне резултате као превентивна активност у борби против насиља, што нам је свакако један од приоритета.

МИСИЈА:

Негујемо толеранцију, поштовање различитости, интеркултуралност, стваралаштво и креативност. Важно нам је да наши ученици развијају своја знања и  способности, да им школа буде подршка и ослонац на путу ка успешном и квалитетном самосталном животу.

ВИЗИЈА:

Желимо да будемо здрава, сигурна и квалитетна школа.

ШКОЛСКА ХИМНА

Када чујеш школско звоно,
Време је за час,
Време је да у школске клупе
Поређају нас.
"Брзо седи, задатак пиши",
Ори се на сав глас,
То су строги учитељи (наши)
Опомињу нас.

Тако је то из дана у дан,
Тако је то из часа у час,
Можда је то све ипак сан
За све ђаке, то јест нас.

Школско звона зове нас:
"Брзо, ђаци, почиње час!"
Учићемо, радићемо,
Диван свет изградићемо.

Идемо у школу и носимо књиге,
И ми само знамо шта су школске бриге.
Ставе нас у клупе да седимо мирно,
Па питамо учу да л' је то озбиљно.
Наше свеске и наше књиге
На клупи леже, стварају нам бриге,
А тих школских брига све више и више,
Више од књига, више од кише!