Запослени у школи

УЧИТЕЉИ:
1. разред - Тамара Остојић Грегус
2. разред - Ђурђица Лалић
3. разред - Дина Заварко
4. разред - Иван Станојловић
Продужени боравак - Снежана Станојловић

НАСТАВИЦИ:
1. Бранислава Шакић - наставници српског језика
2. Надежда Чолић -– наставница математике
3. Марко Зелић -– наставник немачког језика
4. Рамадан Дервишевић - –наставник историје
5. Тања Шушковић - –наставници ликовне културе
6. Ержебет Анђелић –- наставница музичке културе
7. Даниела Игњатић - – наставница физичког васпитања
8. Зорица Станковић - – наставница биологије
9. Александра Рајачић -– наставница енглеског језика
10.Јелена Савић- наставница хемије
11. Жељка Томашев Галовић -– наставница физике
12. Ковиљка Прошић-Пилиповић- наставница географије
13. Љубица Гавриловић - – наставница техничког и информатичког образовања
14. Марија Карановић, Надежда Чолић -– наставница информатике и рачунарства
15. Драгољуб Мајсторовић -– наставник верске наставе
16. Чила Алмаши - наставница мађарског језика са елементима националне културе

УПРАВА ШКОЛЕ
1. Љубица Грубач - – директор школе
2. Нада Мандић - – секретар
3. Светлана Радић - шеф рачуноводства
4. Бојана Марковић -– педагог

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
1. Драгица Бретт - куварица
2. Тодор Ленатов –- домар –
3. Зорица Лешкић –- спремачица
4. Ружа Четник - спремачица