Запослени у школи

УЧИТЕЉИ:
1. разред -Снежана Станојловић
2. разред - Дина Заварко
3. разред - Иван Станојловић
4. разред -  Тамара Остојић Грегус
Продужени боравак - Ђурђица Марковић

НАСТАВИЦИ:
1. Бранислава Шакић - наставници српског језика и књижевности
2. Надежда Чолић -– наставница математике
3. Борјана Ердељан -– наставница немачког језика
4. Александар Рајевац - –наставник историје
5. Јадранка Орељ - –наставница ликовне културе
6. Ержебет Анђелић –- наставница музичке културе
7. Даниела Игњатић - – наставница физичког васпитања
8. Зорица Станковић - – наставница биологије
9. Александра Рајачић -– наставница енглеског језика у млађим разредима
10.Марија Шобић наставница хемије
11. Жељка Томашев Галовић -– наставница физике
12. Ковиљка Прошић-Пилиповић- наставница географије
13. Душан Јовановић - – наставница техничког и информатичког образовања
14. Марија Карановић, Надежда Чолић -– наставница информатике и рачунарства
15. Јасна Кекић -– наставник верске наставе
16. Ивана Ћирић - наставница енглеског језика у старијим разредима

17. Данијела Ђорђевић - наставница ромског језика

УПРАВА ШКОЛЕ
1. Љубица Грубач - – директор школе
2. Нада Мандић - – секретар
3. Данијела Николић - шеф рачуноводства
4. ивана Чупељић -– педагог

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
1. Драгица Бретт - куварица
2. Тодор Ленатов –- домар –
3. Зорица Лешкић –- спремачица
4. Ружа Четник - спремачица

5. Хаџира Јонузовић - сервирка