header-2
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ!

Почетак

Прва школска одељења за ученике из насеља Шангаја отворена су 1962. године у згради данашње старе амбуланте.

Први учитељи

Први учитељи који су радили у Шангају били су Тинка Мартицки, Радмила Новаковић, Наталија Јефтић и Младен Мартицки.

Огранак

Школа је у почетку радила као огранак ОШ „Ђура Даничић“ и имала је 350 ученика. Настава се одвијала у две смене.

Самосталност

У октобру 1977. године, наша школа се одваја од ОШ „Ђура Даничић“ и наставља рад као самостална Основна школа „Вељко Влаховић“.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ

Унапређивањем постигнућа ученика и наставе и учења, бавимо се у континуитету, а пројектну наставу видимо као изазов и нову могућност. Како бисмо одговорили на изазове савременог начина живота, спремни смо мењати концепт нашег планирања и деловања, у границама које нам законска регулатива допушта и омогућава. У нашем образовном систему школа има довољно простора и могућности да испољи своју аутентичност, а управо у пројектној настави видимо прилику за грађење наше аутентичности.

Када чујеш школско звоно,
Време је за час,
Време је да у школске клупе
Поређају нас.
„Брзо седи, задатак пиши“,
Ори се на сав глас,
То су строги учитељи (наши)
Опомињу нас.

Тако је то из дана у дан,
Тако је то из часа у час,
Можда је то све ипак сан
За све ђаке, то јест нас.

Школско звоно зове нас:
„Брзо, ђаци, почиње час!“
Учићемо, радићемо,
Диван свет изградићемо.

Идемо у школу и носимо књиге,
И ми само знамо шта су школске бриге.
Ставе нас у клупе да седимо мирно,
Па питамо учу да л’ је то озбиљно.
Наше свеске и наше књиге
На клупи леже, стварају нам бриге,
А тих школских брига све више и више,
Више од књига, више од кише!

ПРОЈЕКАТ „ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“

Основна школа „Вељко Влаховић“ је укључена у реализазију пилот пројекта „Обогаћен једносменски рад“ од школске 2019/2020. године. Пројектом  су обухваћени ученици од другог до осмог разреда, а сачињен је од 13 различитих програмских модула и активности, за чију реализацију је ангажовано 10 наставника и учитеља.

Програми и активности који се реализују у оквиру пројекта су прилагођени узрасту ученика, њиховим потребама и интересовањима, а то су: Учимо кроз игре, играјмо се кроз учењеКреативно и здраво живљење, Свет интеркултуралности, Лепо у нама и око нас, Креативна математика, Говорништво, Правимо одељенске вртове, Графички дизајн и илустрација, Мала дневна музика , Подршка у учењу, Здравствено васпитање/ Тенис у школама, Уметничка фотографија и Креативно домаћинство.

 

0
одељења
0
ученика
0
радникa
0
годинe постојања

Основна школа „Вељко Влаховић“ се налази на периферији града Новог Сада, у приградском насељу Шангај, које је 4 километра удаљено од града. У непосредном окружењу насеља су Рафинерија нафте Нови Сад, ЈКП „Новосадска топлана“, предузеће ХГП и новоизграђена фабрика „ЛЕАР“.

Као последица исељавања становништва и пресељења у урбаније делове града, бројно стање ученика се годинама смањивало. Последњих година број ученика се креће од 135 до 150 ученика. Због малог броја ученика и одговарајућих просторних могућности, настава се реализује у једној смени. Сваки разред има по једно одељење. За ученике првог и другог разреда организује се рад продуженог боравка, којим је обухваћено укупно 30 ученика, смештених у једну хетерогену групу. Од школске 2019/2020. године у школи се реализује и пилот пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја – „Обогаћен једносменски рад“ у који је укључено 90 ученика од 2 – 8. разреда. Након одржаних часова редовне наставе, који се реализују у преподневној смени, ученици, у оквиру пројекта,  имају обезбеђен ручак који се припрема у школској куњињи. После ручка ученици се укључују у разноврсне програме и активности, које имају за циљ да допринесу развоју кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција.

Школска зграда  има 9 учионица, од којих је једна прилагођена настави информатике и рачунарства. Две учионице су опремљене интерактивном таблом, а у свим учионицама постоји ЛЦД телевизор. Све просторије у школској згради су покривене кабловским и бежичним АДСЛ  интернетом, као  и АМРЕС мрежом и интернетом у оквиру пројекта „Повезане школе“.

Scroll to Top