header-2
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ!

Почетак

Прва школска одељења за ученике из насеља Шангаја отворена су 1962. године у згради данашње старе амбуланте.

Први учитељи

Први учитељи који су радили у Шангају били су Тинка Мартицки, Радмила Новаковић, Наталија Јефтић и Младен Мартицки.

Огранак

Школа је у почетку радила као огранак ОШ „Ђура Даничић“ и имала је 350 ученика. Настава се одвијала у две смене.

Самосталност

У октобру 1977. године, наша школа се одваја од ОШ „Ђура Даничић“ и наставља рад као самостална Основна школа „Вељко Влаховић“.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ

Унапређивањем постигнућа ученика и наставе и учења, бавимо се у континуитету, а пројектну наставу видимо као изазов и нову могућност. Како бисмо одговорили на изазове савременог начина живота, спремни смо мењати концепт нашег планирања и деловања, у границама које нам законска регулатива допушта и омогућава. У нашем образовном систему школа има довољно простора и могућности да испољи своју аутентичност, а управо у пројектној настави видимо прилику за грађење наше аутентичности.

Када чујеш школско звоно,
Време је за час,
Време је да у школске клупе
Поређају нас.
„Брзо седи, задатак пиши“,
Ори се на сав глас,
То су строги учитељи (наши)
Опомињу нас.

Тако је то из дана у дан,
Тако је то из часа у час,
Можда је то све ипак сан
За све ђаке, то јест нас.

Школско звоно зове нас:
„Брзо, ђаци, почиње час!“
Учићемо, радићемо,
Диван свет изградићемо.

Идемо у школу и носимо књиге,
И ми само знамо шта су школске бриге.
Ставе нас у клупе да седимо мирно,
Па питамо учу да л’ је то озбиљно.
Наше свеске и наше књиге
На клупи леже, стварају нам бриге,
А тих школских брига све више и више,
Више од књига, више од кише!

ПРОЈЕКАТ „ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“

Основна школа „Вељко Влаховић“ је укључена у реализазију пилот пројекта „Обогаћен једносменски рад“ од школске 2019/2020. године. Пројектом  су обухваћени ученици од другог до осмог разреда, а сачињен је од 13 различитих програмских модула и активности, за чију реализацију је ангажовано 10 наставника и учитеља.

Програми и активности који се реализују у оквиру пројекта су прилагођени узрасту ученика, њиховим потребама и интересовањима, а то су: Учимо кроз игре, играјмо се кроз учењеКреативно и здраво живљење, Свет интеркултуралности, Лепо у нама и око нас, Креативна математика, Говорништво, Правимо одељенске вртове, Графички дизајн и илустрација, Мала дневна музика , Подршка у учењу, Здравствено васпитање/ Тенис у школама, Уметничка фотографија и Креативно домаћинство.

 

ERASMUS+

Primary school “Veljko Vlahović” opened its doors in 1969 and this year it is celebrating 54 years of existence. The school is located in Šangaj, a suburb on the outskirts of Novi Sad. From its beginnings to date , Šangaj has been a multicultural and multinational region.

For the longest time, the number of students has remained constant ranging from 135 to 150 students throughout the eight or ten grades.  Every class teacher has one department with an age range from 7-14 years.

 The school has been actively fighting for decades to reduce the levels of illiteracy, and to improve the percentage of involvement in the school system and regularity in attendance, which has been recognized as an area in need of improvement. We have been working intensively to prevent primary school students from dropping out of school since 2015 and since then there has not been one recorded case. We are also involved in the project „Prevention of Roma drop-outs from the education system“, supported by the European Commission, implemented by the Centre for Knowledge and Skills Production in Novi Sad in cooperation with the Centre for Social Work and Local Self-Government.

Our Erasmus + journey began in 2020 when we applied for our first project „School without Borders “. The goal of the project was to achieve positive discipline in and out of the classroom. We achieved project mobility and the dissemination phase in 2023. The mobility in the Spanish city of Pilar de la Horridada at the CEIP Mediterraneo school was attended by three teachers as well as the school principal, for whom this was a rich and useful experience. Most of the school’s teachers participated in the dissemination phase. The positive effects of this project are still visible today. In the 2023/2024 school year, we are writing the second project application, led by a great positive experience with the first realized Erasmus + project.

одељења
0
ученика
0
радникa
0
годинe постојања
0

Основна школа „Вељко Влаховић“ се налази на периферији града Новог Сада, у приградском насељу Шангај, које је 4 километра удаљено од града. У непосредном окружењу насеља су Рафинерија нафте Нови Сад, ЈКП „Новосадска топлана“, предузеће ХГП и новоизграђена фабрика „ЛЕАР“.

Као последица исељавања становништва и пресељења у урбаније делове града, бројно стање ученика се годинама смањивало. Последњих година број ученика се креће од 135 до 150 ученика. Због малог броја ученика и одговарајућих просторних могућности, настава се реализује у једној смени. Сваки разред има по једно одељење. За ученике првог и другог разреда организује се рад продуженог боравка, којим је обухваћено укупно 30 ученика, смештених у једну хетерогену групу. Од школске 2019/2020. године у школи се реализује и пилот пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја – „Обогаћен једносменски рад“ у који је укључено 90 ученика од 2 – 8. разреда. Након одржаних часова редовне наставе, који се реализују у преподневној смени, ученици, у оквиру пројекта,  имају обезбеђен ручак који се припрема у школској куњињи. После ручка ученици се укључују у разноврсне програме и активности, које имају за циљ да допринесу развоју кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција.

Школска зграда  има 9 учионица, од којих је једна прилагођена настави информатике и рачунарства. Две учионице су опремљене интерактивном таблом, а у свим учионицама постоји ЛЦД телевизор. Све просторије у школској згради су покривене кабловским и бежичним АДСЛ  интернетом, као  и АМРЕС мрежом и интернетом у оквиру пројекта „Повезане школе“.

Scroll to Top