Пројекат "Бука у нашем насељу"

               Ученици осмог разреда су успешно реализовали  пројекат „ Бука у нашем насељу“. У оквиру овог пројекта  истраживали су  бројност аутомобила у временском периоду од 14-15 часова и од 16-17 часова на четири локације у насељу пет дана у току недеље. Циљ истраживања је био да утврде који део насеља је најбучнији а који најтиши. Ученици су радили у групи. Добијене резултате су статистички обрадили и графички приказали.

            Кроз овај рад обухваћени су садржаји два наставна предмета- биологије и математике. Садржај из биологије је био „ Бука и њен штетан утицај“ а из математике „Графичко приказивање статистичких података“. Такође, кроз овај пројекат ученици су  научили и основну структуру истраживачког рада јер је он садржао увод, материјал и методе, резултате истраживања и закључак. Основне инструкције су дале наставница математике , Надежда Чолић и наставница биологије, Зорица Станковић.

            Ученици су кроз овакав начин рада развијали међупредметне компетенције  као што су одговоран однос према  здрављу, рад са подацима и информацијама, одговоран однос према околини, сарадња, дигитална компетенција итд.

             Овакав начин учења је веома маотивисао ученике и верујемо да ће усвојена знања из биологије и математике на овај начин бити трајнија.