Месец: мај 2023.

Друга недеља мобилности петак

Последњи дан нашег боравка у школи „ CEIP MEDITERANEO“ је протекао у позитивној атмосфери. Активности су почеле разговором са наставником енглеског језика Пепеом. Наставник је рекао да има различите групе ученика које формирају према нивоима знања енглеског језика. Користи технике позитивне дисциплине, мења различите активности у току часа, разговара са ученицима који имају тешкоће у учењу. Уколико има тешкоће са једним одељењем 6. разреда који знају да буду веома бучни, умирује их стишавањем, а понекад гласније изговори име ученика који не поштује правила. Рекао је да ученици у принципу поштују правила и да он веома воли свој посао.

Следила је Хуманитарна трка за децу оболелу од леукемије – учествовао је и наш Тим. Донирали смо новац, добили смо налепнице за мајице и захвалнице за учешће. У трци су учествовала деца  из вртића, ученици, наставници и родитељи. Атмосфера је била веома весела. Сва деца су седела на шведским клупама поређаним по ободу школског дворишта и бодрила такмичаре. Са одељењем је био одељењски старешина.

Након активности смо отишли на дружење са наставницима школе. Испратили су нас веома срдачно, разменили смо бројеве талефона и мејлове уз обострано обећање да ћемо наставити сарадњу.

Знање и искуство које смо стекли на мобилности нам је од непроцењивог значаја. Велики број техника и метода које смо видели можемо директно применити у нашој школи. Захвални смо на прилици коју смо добили да , будемо са „друге стране“ катедре, да поматрамо, упијамо и постављамо кључна питања. Још једном хвала директорки и целом колективу школе.

Many thanks to the principle and the entire staff of the CEIP Mediteraneo school for the opportunity to learn, the friendship and the overall experience.

Друга недеља мобилности четвртак

У четвртак друге недеље смо посматрали час науке и водили разговор са школским психологом и дефектологом.

На часу науке ученици су презентовали своје пројекте на тему  Ћелија. Радови ученика су били веома маштовити. Презентовали су радове на енглеском. Неке групе су направиле моделе ћелије, а неке су направиле кратак филм на коме су представили грађу ћелије. Групе су имале по три ученика. Они којима је био потребан још један члан ради помоћи, сами су га бирали међу својим другарима. Једној групи је наставница рекла да ће им након презентације објаснити појам који нису баш добро разумели. Атмосфера је била добра, ученици заинтересовани, а продукти су били сјајни.

У разговору са школским психологом смо сазнали да ради са ученицима који имају проблем у понашању, води разговоре и планира активности које могу довести до попрвљања понашања. Уколико ученик има неки озбиљнији проблем, укључују се и родитељи. Пред ученике који имају тешкоће у учењу постављају се мањи захтеви.

Психолог нас је одвела у издвојено одељење у којима су ученици са тежим развојним проблемима. У групи има седморо деце различизог узраста и различитих тешкоћа. Са њима се раде дефкзтолози и логопеди. Они се укључују у ваннаставне активности, физичко и велики одмор. Неки ученици су показали интересовање за нас па су нам показали своје собе. Имају собу за релаксацију и опуштање, простор за игру и учење, просторију за индидвидуални рад и ограђено и безбедно мало двориште. Деца су задовољна, непосредна и имају стручну подршку која има веома добра ефекат.

На крају дана, директорка и заменица директорке уручиле су нашем тиму поклоне и захвалиле су нам се на посети и сарадњи. Наставници из школе Медитеранео су веома срдачни и гостољубиви. Дружење је протекло у веселој и пријатељској атмосфери.

Друга недеља мобилности среда

Полако се приближавамо крају нашег боравка у Шпанији… У среду друге недеље посматрали смо час физичког васпитања, час валенсијанског као и час математике. Након предвиђених активности посматрања, обавили смо разговор са помоћницом директора Аном, нашом менторком Таниом и наставницом Терезом, како бисмо сазнали више о сарадњи школе са родитељима и педагошкој документацији коју као школа воде. Током тих разговора долазимо до закључка да је сарадња школе са родитељима на добром нивоу. Родитељи су укључени у поједине активности са децом. Већи део дисциплинских проблема запослени решавају са ученицима без присуства родитеља. Наставница Таниа нам је приближила активности запослених у току једног радног дана. Интересантно и корисно нам је учешће наставника-асистента на часовима на којима се за то укаже потреба. Наставници су асистенти једни другима.

Током разговора са помоћницом директора Аном дошло се до сазнања о основним карактеристикама образовног система у Шпанији, као и законским основама које се односе на образовни систем, са начином евалуације ученика, инструментима евалуације, критеријумима и стандардима што је нарочито било корисно нашој директорки школе. Тема разговора  била је и сарадња са родитељима и начини поступања приликом непохађања школе од стране ученика. Након приказане презентације која је пружила доста значајних информација помоћница  је дала на увид школску документацију као и начин креирања исте.

Друга недеља мобилности уторак

Данашња планирана активност била је разговор са запосленима на тему евалуације, инструмената за евалуацију, као и националних стандарда и тестова. Разговор је требао бити вођен са помоћником директора Аном. Због најављених временских непогода школа је у уторак била затворена. Питања су послата мејлом посредством упитника. На овај начин се у измењеним условима реализовала планирана активност. Сазнали смо много о начину решавања конфликтних ситуација на релацији ученик – ученика и ученик – наставник, креирању позитивне климе за учење, методама и техникама које наставници користе, сарадњи са родитељима и њиховој партиципацији у решавању проблема, ангажовању родитеља у појединим активностима и сл. Наведена сазнања су директно везана за пројектне задатке дефинисане у нашој пројектној пријави. Захвалили смо се Ани на детаљним и опширним одговорима. Одговори су садржајни и конкретни, а пружили су нам важну перспективу и дали бројне идеје које су директно применљиве у нашем раду.

Друга недеља мобилности-понедељак

Час енглеског језика у 1 Б одељењу одржала је наставница Карла. Од наставних средстава користила је паметну таблу, слике и уџбеник. У уводноом делу часа наставница је мотивацију ученика подстакла слушањем и певањем песме на енглеском језику уз извођење покрета. Сви ученици су учествовали у активности. Након уводног дела кроз демонстрацију слика ученици су се јављали и проналазили одгвоварајућу реч за дати цртеж. На овој активности постављен је циљ пред ученике да добију одговарајућу слику изговарањем тачне речи.. Час је карактерисала динамичност која је постигнута смењивањем активности које су биле забавне и имале су игровни карактер. На повремену нарушену дисциплину наставница је реаговала али дискретно. Већина ученика је била активна на овом часу.

Следио је час математике у 2Б одељењу. Наставница Ракел користи „Емат“ методу као и остали наставници до четвртог разреда. Уџбеници који прате примену ове методе су потпуно прилагођени овом начину рада који карактеришу проблемски задаци. У уводном делу часа мотивисала је ученике занимљивом и брзом активношћу током које би ученици записивали тачан резултат и на дати знак наставнице подизали би своје листиће. Активност је  имала  игровни карактер. Након тога је уследило увежбавање наученог, рачунске операције кроз играње игре. Ученици су били разврстани у групе и свака група је имала различиту игру. Дидактичке игре су пратећи материјал уџбеника и саставни су део Емат методе. Акценат ове методе је на менталној математици и увежбавању решавања проблемских задатака.

Час науке у 6б одржала је наставница Ана која примењује Cliel методу у оквиру које се реализују наставни садржаји појединих предмета на енглеском језику. На часу који смо посматрали  научни  садржаји су одговарали нашем наставном  предмету биологији. Наставна јединица је била везана за разлике и сличности између појединих организама биљног и животињског царства. На претходном часу који је одржан прошлог четвртка ученици су одговарали на одређене групе питања. У уводном делу данашњег часа ученици су читали своје одговоре. Наставница Ана је користила методу кооперативног учења. Након сваког одговора који би дао ученик питала је остале ученике шта мисле о одговору и да ли се слажу са тим. Том приликом дешавало се да ученици потвдре одговор или га допуне. Након ове активности уследила је игровна активност. Игре које су ученици играли су продукт претходно реализованог пројекта и имале су карактер систематизације претходно наученог знања из свих научних области. Све време ученици су говорили на енглеском језику. Током часа са наставницом Аном размењиване су корисне информације о методама које користи и начину рада који преферира.

У школској башти школе реализован је  час математике у 6-Ц одељењу. Наставница Тере је на очигледан начин задавала задатке ученицима. Ученици су прво измерили димензије дрвене кутије за прављење компоста, уписали су димензије и добили су задатак за израчунавање запремине компоста. Поделили су се у групе и групе су у различитим деловима школске баште седели по  плочнику и решавали задатак. У завршном делу часа ученици су отишли у учионицу и добили инструкције за рад код куће.

На часу уметности у 2-Ц одељењу код учитеља Ивана, ученици су седели по групама али су радили исту врсту задатка. Сваки ученик је био обучен у заштитну кецељу као и сам учитељ. За рад су користили материјал за обликовање сличан глини. Правили су предмете сличне корпицама. Док су ученици радили учитељ је пуштао релаксирајућу музику. Продукте часа су на крају изложили у посебан део учионице где ће се сушити недељу дана. На следећем часу ученици ће декорисати и бојити своје радове. Час је протекао у опуштеном и пријатном расположењу. 

Scroll to Top