Месец: јун 2023.

Дисеминација- угледни часови

Путем реализације угледних часова од стране наставница-учесница мобилности развијали смо вештину која ће се користити да на часу на занимљив и другачији начин буду приказани наставни садржаји. Велики број наставника је присуствовао угледним часовима као посматрачи, а након часа су учествовали у дискусији заједно са директором и стручним сарадником педагогом.

Примена нових техника учења – учитељица Дина Заварко

Ученици 4. разреда су присутним наставницима показали игре за проверу знања (из српског језика, математике, природе и друштва и енглеског језика) које су сами осмислили и направили, потом примену технике свесног дисања ради смиривања тела и емоција и постизања фокуса за ментално рачунање коришћењем белих таблица.

Тестирање- мерење телесног развоја и моторичких способности-наставница физичког и здравственог васпитања Даниела Игњатић

Угледни час је реализован са ученицима од II до VIII разреда. Ученици од V-VIII разреда су имали задатак да тестирају ученике од II-IV разреда према унапред припремљеним чек листама. Током часа ученици су имали неколико активности које су се смењивале, могли су да сазнају и упореде резултате тестирања са вредностима за свој узраст и сагледају сопствени моторички напредак уз помоћ својих вршњака.

Угледни час – разломцима до лепих речи-наставница математике Надежда Чолић

На угледном часу ученици су понављали појам разломка и врсте разломака. Активности су се смењивале брзо. Користећи речи и разломке  ученици су откривали пословице.

Активности у оквиру дисеминације: „Математичке приче“ , “Олимпијада игара“, „Принцеза у папирној кеси“, „Фер плеј промоција“ и „Час енглеског језика-вршњачко поучавање“

У активности „Математичке приче“ ученици шестог разреда су са наставницом математике Надеждом Чолић реализовали радионицу која је за циљ имала развијање маште, јачање заједништва, ненасилне комуникације и толеранције. Ученици су, по узору на научено у школи у Шпанији имали следеће улоге у групи: записничар, менаџер, говорник и штопер. Ученици су вежбали да одговорно обављају своје улоге у групи, поштују правила игре, успешно сарађују са члановима групе, као и да вежбају поштовање и толеранцију. Уз тиху музику у позадини и јасно ограничено време за израду задатка, атмосфера је била радна, весела и подстицајна. Ученици су имали задатак да на основу насумично извучених предмета осмисле причу која је смислена.

У активности „Олимпијада игара“ ученици 2. и 4. разреда са учитељицама Тамаром Остојић Грегус и Дином Заварко су јачали заједништво, ненасилну комуникацију, међувршњачку подршку и толеранцију.

Ученици су играли следеће игре:

  1. Танграм
  2. Еурека
  3. Игра меморије
  4. Тако, Цица, Коза, Сир, Пица
  5. Уочи га
  6. Џангл спид

У трећој активности под називом „Принцеза у папирној кеси“ која се реализовала у школској библиотеци,  ученици 2. 3. и 4. разреда са учитељицама Тамаром Остојић Грегус, Снежаном Станојловић,  и Дином Заварко. У радионици су учествовали и  ученици 6. разреда (асистенти), као и библиотекарка Марија Божић и наставници који су били посматрачи активности. Кроз активност ученици су вежбали емпатију, толеранцију и међувршњачку сарадњу и све то кроз организован групни рад. Бајку су слушали, одговарали на питања, активно учествовали у дискусији и радионицу завршили креативним изражавањем. Ученици старијих разреда су успешно обављали своју улогу помагача, прилазили групама док су радиле, подсећали на задатак и водили рачуна о концентрацији и дисциплини.

У оквиру промоције школских секција „Фер плеј тим“ и „Мали волонтери“ за циљ смо имали подстицање ненасилне комуникације, филантропије, добровољне помоћи другима, као и неговање спортског духа, поштовања противничке екипе, спортско подношење пораза и толеранције. Путем промоције ових секција, желимо да подстакнемо већи број ученика да се следеће школске године прикључе. Као наредни задатак чланова секција је била помоћ у организацији хуманитарног концерта „За Петру и Веру“ у школи.

На часу енглеског језика која је за циљ имала вршњачко подучавање, у четвртом разреду гости предавачи су били ученици 5-1 одељења. Кроз вршњачко подучавање млађи ученици су, поред учења нових речи и израза и вежбања граматике научили како да побољшају сарадњу у оквиру групе и важност тимског рада. Старији ученици предавачи су се упознали са корацима у припремању и извођењу часа и критеријумима оцењивања. Међусобном сарадњом ученици су подстицали једни друге и значајно утицали на успостављање и одржавање позитивне дисциплине на часу.

Scroll to Top