Циљ и задаци пројекта „Школа без граница“

Драги ученици, родитељи, наставници и сви заинтересовани, желимо да вам приближимо наш Еразмус + пројекат под називом „Школа без граница“.

Еразмус + је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовања, младих и спорта.

Шта је „Школа без граница“?

Наш пројекат „Школа без граница“ јесте пројекат са ознаком К1 намењен образовању, односно стручном усавршавању наставника на одређену тематику. Тема коју смо одабрали за овај пројекат јесте позитивна дисциплина и мотивација ученика за учење како на часу тако и ван њега.

Како би сваки ученик био максимално мотивисан, желимо да унапредимо компетенције наставника и менаџмента у области мотивације да  бисмо обезбедили подстицајну климу за напредовање ученика. Мотивација као један од главних појамова у пројектима не односи се само на мотивацију ученика за рад на часу, него и на мотивацију у ширем смислу, која се преноси на све аспекте живота ученика: слободно време, живот у породици, квалитетно дружење са вршњацима, бављење спортом, а такође и мотивација као начин размишљања и деловања ученика у каснијем одраслом добу.

Главни задаци нашег пројекта су: 

– успостављање сарадње и размена искустава у тематици са наставницима и менаџментом партнерске основне школе;

– упoзнавање са алатима и методама креирања позитивне радне дисциплине као подстицајне средине за учење;

– унапређивање комуникацијских вештина и споразумевање на језику који није матерњи 

– унапређивање коришћења е-твининг платформе тако што би оформили групу доступну наставницима са платформе ради размене искустава на тему позитивне дисциплине на часу;

–  оснаживање родитеља као сарадника за остваривање позитивне атмосфере за учење, кроз корекцију постојећег односа родитељ-школа;

-развијање вештина ученика за прихватање различитости у сваком смислу (различитост  пола, националности, културе, религије, социјалног статуса, афинитета и сличног) у сврху успостављања позитивне атмосфере за рад на часу;

– смањење конфликата на релацији ученик-ученик, ученик- наставник што ће довести до смањења броја васпитно дисциплинских мера;

-Упознавање са спектром меких вештина потребних наставницима за  успостављање позитивне атмосфере на часу.

Желимо да проширимо знање о управљању часом и како њиме створити окружење које посао наставника чини ефикаснијим и побољшава развој учења и ствара климу која је подстицајна.

Као образовна установа тежимо да научимо како да изградимо позитиван однос између наставника и ученика као основни аспект позитивне дисциплине у  школском окружењу.

Сматрамо да боље окружење за учење значи боља постигнућа и понашање ученика. Желимо да научимо конкретне технике, алате и методе рада и како постићи позитивну климу у одељењу.

Као образовна установа тежимо да научимо како да изградимо позитиван однос између наставника и ученика као основни аспект позитивне дисциплине у  школском окружењу.

Еразмус тим школе

Scroll to Top