Друга недеља мобилности четвртак

У четвртак друге недеље смо посматрали час науке и водили разговор са школским психологом и дефектологом.

На часу науке ученици су презентовали своје пројекте на тему  Ћелија. Радови ученика су били веома маштовити. Презентовали су радове на енглеском. Неке групе су направиле моделе ћелије, а неке су направиле кратак филм на коме су представили грађу ћелије. Групе су имале по три ученика. Они којима је био потребан још један члан ради помоћи, сами су га бирали међу својим другарима. Једној групи је наставница рекла да ће им након презентације објаснити појам који нису баш добро разумели. Атмосфера је била добра, ученици заинтересовани, а продукти су били сјајни.

У разговору са школским психологом смо сазнали да ради са ученицима који имају проблем у понашању, води разговоре и планира активности које могу довести до попрвљања понашања. Уколико ученик има неки озбиљнији проблем, укључују се и родитељи. Пред ученике који имају тешкоће у учењу постављају се мањи захтеви.

Психолог нас је одвела у издвојено одељење у којима су ученици са тежим развојним проблемима. У групи има седморо деце различизог узраста и различитих тешкоћа. Са њима се раде дефкзтолози и логопеди. Они се укључују у ваннаставне активности, физичко и велики одмор. Неки ученици су показали интересовање за нас па су нам показали своје собе. Имају собу за релаксацију и опуштање, простор за игру и учење, просторију за индидвидуални рад и ограђено и безбедно мало двориште. Деца су задовољна, непосредна и имају стручну подршку која има веома добра ефекат.

На крају дана, директорка и заменица директорке уручиле су нашем тиму поклоне и захвалиле су нам се на посети и сарадњи. Наставници из школе Медитеранео су веома срдачни и гостољубиви. Дружење је протекло у веселој и пријатељској атмосфери.

Scroll to Top