Друга недеља мобилности-понедељак

Час енглеског језика у 1 Б одељењу одржала је наставница Карла. Од наставних средстава користила је паметну таблу, слике и уџбеник. У уводноом делу часа наставница је мотивацију ученика подстакла слушањем и певањем песме на енглеском језику уз извођење покрета. Сви ученици су учествовали у активности. Након уводног дела кроз демонстрацију слика ученици су се јављали и проналазили одгвоварајућу реч за дати цртеж. На овој активности постављен је циљ пред ученике да добију одговарајућу слику изговарањем тачне речи.. Час је карактерисала динамичност која је постигнута смењивањем активности које су биле забавне и имале су игровни карактер. На повремену нарушену дисциплину наставница је реаговала али дискретно. Већина ученика је била активна на овом часу.

Следио је час математике у 2Б одељењу. Наставница Ракел користи „Емат“ методу као и остали наставници до четвртог разреда. Уџбеници који прате примену ове методе су потпуно прилагођени овом начину рада који карактеришу проблемски задаци. У уводном делу часа мотивисала је ученике занимљивом и брзом активношћу током које би ученици записивали тачан резултат и на дати знак наставнице подизали би своје листиће. Активност је  имала  игровни карактер. Након тога је уследило увежбавање наученог, рачунске операције кроз играње игре. Ученици су били разврстани у групе и свака група је имала различиту игру. Дидактичке игре су пратећи материјал уџбеника и саставни су део Емат методе. Акценат ове методе је на менталној математици и увежбавању решавања проблемских задатака.

Час науке у 6б одржала је наставница Ана која примењује Cliel методу у оквиру које се реализују наставни садржаји појединих предмета на енглеском језику. На часу који смо посматрали  научни  садржаји су одговарали нашем наставном  предмету биологији. Наставна јединица је била везана за разлике и сличности између појединих организама биљног и животињског царства. На претходном часу који је одржан прошлог четвртка ученици су одговарали на одређене групе питања. У уводном делу данашњег часа ученици су читали своје одговоре. Наставница Ана је користила методу кооперативног учења. Након сваког одговора који би дао ученик питала је остале ученике шта мисле о одговору и да ли се слажу са тим. Том приликом дешавало се да ученици потвдре одговор или га допуне. Након ове активности уследила је игровна активност. Игре које су ученици играли су продукт претходно реализованог пројекта и имале су карактер систематизације претходно наученог знања из свих научних области. Све време ученици су говорили на енглеском језику. Током часа са наставницом Аном размењиване су корисне информације о методама које користи и начину рада који преферира.

У школској башти школе реализован је  час математике у 6-Ц одељењу. Наставница Тере је на очигледан начин задавала задатке ученицима. Ученици су прво измерили димензије дрвене кутије за прављење компоста, уписали су димензије и добили су задатак за израчунавање запремине компоста. Поделили су се у групе и групе су у различитим деловима школске баште седели по  плочнику и решавали задатак. У завршном делу часа ученици су отишли у учионицу и добили инструкције за рад код куће.

На часу уметности у 2-Ц одељењу код учитеља Ивана, ученици су седели по групама али су радили исту врсту задатка. Сваки ученик је био обучен у заштитну кецељу као и сам учитељ. За рад су користили материјал за обликовање сличан глини. Правили су предмете сличне корпицама. Док су ученици радили учитељ је пуштао релаксирајућу музику. Продукте часа су на крају изложили у посебан део учионице где ће се сушити недељу дана. На следећем часу ученици ће декорисати и бојити своје радове. Час је протекао у опуштеном и пријатном расположењу. 

Scroll to Top