Полако се приближавамо крају нашег боравка у Шпанији… У среду друге недеље посматрали смо час физичког васпитања, час валенсијанског као и час математике. Након предвиђених активности посматрања, обавили смо разговор са помоћницом директора Аном, нашом менторком Таниом и наставницом Терезом, како бисмо сазнали више о сарадњи школе са родитељима и педагошкој документацији коју као школа воде. Током тих разговора долазимо до закључка да је сарадња школе са родитељима на добром нивоу. Родитељи су укључени у поједине активности са децом. Већи део дисциплинских проблема запослени решавају са ученицима без присуства родитеља. Наставница Таниа нам је приближила активности запослених у току једног радног дана. Интересантно и корисно нам је учешће наставника-асистента на часовима на којима се за то укаже потреба. Наставници су асистенти једни другима.

Током разговора са помоћницом директора Аном дошло се до сазнања о основним карактеристикама образовног система у Шпанији, као и законским основама које се односе на образовни систем, са начином евалуације ученика, инструментима евалуације, критеријумима и стандардима што је нарочито било корисно нашој директорки школе. Тема разговора  била је и сарадња са родитељима и начини поступања приликом непохађања школе од стране ученика. Након приказане презентације која је пружила доста значајних информација помоћница  је дала на увид школску документацију као и начин креирања исте.

Scroll to Top