Друга недеља мобилности уторак

Данашња планирана активност била је разговор са запосленима на тему евалуације, инструмената за евалуацију, као и националних стандарда и тестова. Разговор је требао бити вођен са помоћником директора Аном. Због најављених временских непогода школа је у уторак била затворена. Питања су послата мејлом посредством упитника. На овај начин се у измењеним условима реализовала планирана активност. Сазнали смо много о начину решавања конфликтних ситуација на релацији ученик – ученика и ученик – наставник, креирању позитивне климе за учење, методама и техникама које наставници користе, сарадњи са родитељима и њиховој партиципацији у решавању проблема, ангажовању родитеља у појединим активностима и сл. Наведена сазнања су директно везана за пројектне задатке дефинисане у нашој пројектној пријави. Захвалили смо се Ани на детаљним и опширним одговорима. Одговори су садржајни и конкретни, а пружили су нам важну перспективу и дали бројне идеје које су директно применљиве у нашем раду.

Scroll to Top