У млађој образовној  групи (деца узраста од три до пет година)  посматрали смо активност – упознавање са основама енглеског језика. У реализацији активности су учествовале две наставнице, једна у улози наставника који презентује садржаје и води активност, а друга у улози асистента. Од наставних средстава користиле су паметну таблу на којој су се појављивале слике и речи које су ученици изговарали уз веселу музику која је пратила активност. Наставник асистент нам је описивала организацију рада,  дидактичке материјале које користе, начин функционисања и примене групног облика рада и сл. Деца су активно учествовала у свим активностима. У групи се налазио и дечак са потребом за додатном подршком, који се укључивао у заједничке активности уз краће паузе, због губитка пажње или концентрације.

У делу школске зграде који је намењен за децу узраста од три до пет година налази се и посебно опремљена просторија, соба у којој се ради са децом која имају потребз за додатном подршком. Просторија има кутак за „изолацију“ када ученици имају потребу да буду сами, кутак за рад и усмерену активност, кутак за игру. У групи су била 3 детета, који су били под надзором две васпитачице.

Даље у току дана присуствовали смо часу у школској башти у шестом разреду. Наставница Тере је прво објаснила поступак садње, а потом се прешло на практичан рад у оквиру којег су ученици садили неколико садница парадајза. После обављене садње, башта је заливена водом. Часу су присуствовали и деца која имају 5 година. Сваки ученик шестог разреда био је задужен за једног другара петогодишњака, на којег је пазио. 

Scroll to Top