Учитељица наше школе, Дина Заварко је успешно одржала две радионице чији је циљ био упознавање ученика са нашим писмом, уочавање сличности и разлика. Као продукт радионице у учионицама су остали плакати излепљени срцима, на којима су исписана имена ученика на ћирилици. Ученици су показали велико интересовање и били су сви активни. 

Посматрали смо час валенсијанског језика у другом разреду. Ученици су седели распоређени у групе, али су сви радили исте задатке. На занимљив начин, кроз слушање и певање песме на валенсијанском језику, ученици су учили нове речи и понављали научене. Након часа разговарали смо са наставницом Карлом, која нам је приближила и описала начин рада који примењује.

Посматрали смо час науке у петом разреду наставнице Глорије, час се већином одвијао на енглеском језику уз додатна објашњења на шпанском језику. Ученици су одговарали комбиновано у зависности од нивоа знања језика. У питању је била пројектна настава, а на основу реакције ученика може се приметити да им овакав начин рада није непознат. Након часа разговарали смо са наставницом Глоријом која нам је приближила и описала начин рада који примењује. 

Посматрали смо час математике у другом разреду, учитељ Иван је користио дигитални уџбеник а ученици су радили задатке у групама. Задатак часа био је понављање градива, бројеви до сто. Интересатно наставно средство су фолије на којима су ученици писали одговоре фломастером и подизали их на договорени знак. Након урађеног задатка, влажним марамицама су брисали написано и решавали наредни задатак истим поступком. Користио је задатке различитих нивоа тежине. 

У трећем разреду, у кабинету информатике посматрали смо час у трећем разреду из предмета информатика и рачунарство код наставника Рафе. Током часа размењивали смо искуства о програмским пакетима који се користе и у њиховој и у нашој школи. Показао нам је на који начин контролише садржаје до којих ученици имају приступ.  

На крају дана одржали смо кратак састанак са менторком Тањом ради договора о сутрашњим активностима , као и изношење утисака и кратак осврт на данашњи дан.

Scroll to Top