Учешће на манифестацији „Мали-велики хемичар“

Ученици седмог и осмог разреда наше школе су учествовали на манифестацији „Мали-велики хемичар“ , коју је организовао Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средина на Природно-математичком факултету. Ова манифестација је организована са циљем да се хемија прикаже на један занимљив начин. Ученици су били у прилици да раде експерименте у лабораторији који су били усклађени са наставним планом и програмом, и истовремено су ученицима представљена занимања из области хемије, биохемије и заштите животне средине у склопу професионалне оријентације.

Scroll to Top