Угледни и јавни час из српског језика

Последње недеље априла у учионици другог разреда одржао се угледни и јавни час из српског језика. У оквиру наставне теме- Домаћа лектира обрађена је наставна јединица- Андерсенове бајке (избор). Угледни час имао је за циљ приказивање методе која обрађује лектиру на другачији начин тзв. Лектира из кесице. Такође је остварена и
међупредметна сарадња учитељице Тамаре и наставнице енглеског језика Иване Ћирић, те су успели да садржаје повежу на ова  два језика. Ученици су показали свој напредак у техници читања, усменом изражавању, сарадњи, креативности, критичком мишљењу, као и у јавној презентацији својих продуката. Њихов напредак видели су и родитељи као и колеге наставници, педагог и директор који су својим присуством пружили велику подршку ученицима учитељици и наставници.

Scroll to Top