Путем реализације угледних часова од стране наставница-учесница мобилности развијали смо вештину која ће се користити да на часу на занимљив и другачији начин буду приказани наставни садржаји. Велики број наставника је присуствовао угледним часовима као посматрачи, а након часа су учествовали у дискусији заједно са директором и стручним сарадником педагогом.

Примена нових техника учења – учитељица Дина Заварко

Ученици 4. разреда су присутним наставницима показали игре за проверу знања (из српског језика, математике, природе и друштва и енглеског језика) које су сами осмислили и направили, потом примену технике свесног дисања ради смиривања тела и емоција и постизања фокуса за ментално рачунање коришћењем белих таблица.

Тестирање- мерење телесног развоја и моторичких способности-наставница физичког и здравственог васпитања Даниела Игњатић

Угледни час је реализован са ученицима од II до VIII разреда. Ученици од V-VIII разреда су имали задатак да тестирају ученике од II-IV разреда према унапред припремљеним чек листама. Током часа ученици су имали неколико активности које су се смењивале, могли су да сазнају и упореде резултате тестирања са вредностима за свој узраст и сагледају сопствени моторички напредак уз помоћ својих вршњака.

Угледни час – разломцима до лепих речи-наставница математике Надежда Чолић

На угледном часу ученици су понављали појам разломка и врсте разломака. Активности су се смењивале брзо. Користећи речи и разломке  ученици су откривали пословице.

Scroll to Top